Styre og hovedtillitsvalgte

Karasjok

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Mary Helene Stueng

Leder
profileicon

May-Britt Hansen Balto

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Tone Helen Nordsletta

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Karen Marie Anti Strømeng

1. Varamedlem
profileicon

Ann-Silje Guttorm

2. Varamedlem
profileicon

Inger Johanne Revheim

3. Varamedlem