Styre og hovedtillitsvalgte

Hammerfest

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Karoline Seppola Brøndbo

Leder
profileicon

Åse Christensen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Heidi Halvorsen

Medlem
profileicon

Johnny Henriksen

Medlem
Tlf: 47316712
profileicon

Elin Kiil

Medlem
profileicon

Kirsti Samuelsen

Medlem
profileicon

Inger Albrigtsen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Laura Kjølås

1. Varamedlem
profileicon

Michael Andreassen

2. Varamedlem
profileicon

Odd Terje Henriksen

3. Varamedlem
profileicon

Inger Albrigtsen

4. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Elin Kiil

HTV-KS-K
profileicon

Nan Irene Nilsen

HTV-KS-K
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Nord