Styre og hovedtillitsvalgte

Båtsfjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Harald Kyrre Wahl

Leder
profileicon

Inna Kristiansen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Synnøve Solvoll Brunstrøm

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Kjell Kålheim

6. Varamedlem