FYK3223 Invitasjon til kurs for nye ledere

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Målgruppe: Nye ledere som er medlemmer i Utdanningsforbundet Akershus, Utdanningsforbundet Østfold eller Utdanningsforbundet Buskerud og ansatt etter 01.08.21 og som ønsker kursing i lov- og avtaleverk.

Tema:  

  • Lov og avtaleverk 
  • Medbestemmelse 
  • Hovedavtalen  
  • Hovedtariffavtalen 
  • Avvik og varsling 
  • Arbeidstid 
  • Tilsettinger 
  • Profesjonsetikk