Vi krever at krigshandlingene i Gaza stopper nå!

Utdanningsforbundet Akershus stiller seg bak uttalelsen fra sentralstyret datert 23.10.2023 og krever at krigshandlingene på Gaza stopper nå!

Utdanningsforbundet Akershus oppfordrer på det sterkeste begge parter om å stanse krigshandlingene slik at nødvendig humanitær hjelp kommer inn i området.

Utdanningsforbundet Akershus mener det er viktig å vise solidaritet med sivile på begge sider, og mener at krigshandlingene må stoppe umiddelbart. Partene må komme til forhandlingsbordet, og det må tas sikte på å forhandle fram en varig om omforent løsning som hensyntar både palestinere og israelere.