Endringer i grunnforsikring og kontingent

Fra nyttår blir ikke lengre grunnforsikringen betalt over lønnsslippen, men blir tilsendt på faktura. Landsmøtet bestemte også nye kontingentsatser for de ulike medlemsgruppene.

Grunnforsikring - kort fortalt

Grunnforsikringen har tidligere blitt trukket av lønna sammen med kontingenten. Det blir det endring på fra 1. jaunar 2024, da vil den enten komme på egen faktura, eller på faktura sammen med dine andre forsikringer. Har du mottatt en egen faktura på kr 444 er dette for grunnforsikringen for perioden januar til og med juni. Grunnforsikringen er en prisgunstig forsikring for alle medlemmer under 70 år og inneholder en livsforsikring, ulykkesforsikring og erstatning ved familiemedlemmers dødsfall. En annen stor fordel med Grunnforsikringen er at den tilgjengelig for alle uansett forhistorie. Mer informasjon finner du under "Min side" - "Mine forsikringer"

 

Medlemskontingenten

Det er Landsmøtet som fatter vedtak om medlemskontingenten for våre medlemmer. Kontingenten er bygd opp slik at ordinære medlemmer betaler 1,25% av inntekten, opptil en maksimumsum. Andre grupper, som pensjonister, uføre og 1. årsmedlemmer betaler en fast sats eller har fritak. Den summen har ikke vært endret siden forrige Landsmøte tilbake i 2019.

I Landsmøtesak 5 ble minstekontingenten fastsatt til 80,- kr pr. måned. Det betyr en økning for pensjonister og en reduksjon for medlemmer f.eks. uten arbeid, ulønna permisjon eller arbeidsavklaringspenger. Tidligere har det vært to ulike summer for disse to gruppene, Landsmøtet 2023 var tydelige på at de ønsket en felles sats for minstekontingent.

 

Medlemmene i Utdanningsforbundet betaler kontingent slik:

Fra 1. januar 2024 gjelder følgende satser:

Satsene for prosenttrekk og minstekontingent er vedtatt av landsmøtet og gjelder ut landsmøteperioden. Makskontingenten endres årlig. 

Medlemskapstype                                   Kontingent per måned
Medlemmer med fagforeningsrettigheter* 1,25 % av brutto lønn
Medlemmer ansatt ved norske skoler i utlandet kr 80,-
Medlemmer i lønnet arbeid uten fagforeningsrettigheter kr 80,-
Medlemmer med 100 % avklaringspenger fra NAV kr 80,-
Medlemmer i ulønnet permisjon, uten annet lønnet arbeid kr 80,-
Medlemmer i svangerskapspermisjon som får permisjonspenger utbetalt direkte fra NAV** kr 80,-
Medlemmer uten arbeid kr 80,-
Pensjonistmedlemskap (100 % uføretrygdet, AFP- eller alderspensjonist) kr 80,-
Medlemmer som tar videreutdanning på heltid uten inntekt fra lønnet arbeid Gratis
Første barnehage-/ skoleår etter endt grunnutdanning*** Gratis
Studentmedlemmer **** Gratis


* For medlemmer med fagforeningsrettigheter er maksimalt kontingentbeløp kr 815,- per måned. Minstekontingentbeløp er kr 80,- per måned.

** Medlemmer som får permisjonspenger utbetalt fra arbeidsgiver, betaler kontingent etter ordinær sats (1,25 %).

***...eller etter endt grunnutdanning, eventuelt etter direkte påfølgende videreutdanning. 

**** NB: Det er ikke anledning til å bli studentmedlem dersom man oppfyller kriteriene for ordinært medlemskap.

Grunnforsikringen kommer i tillegg til kontingenten. Studentmedlemmer får ikke forsikringen automatisk, men kan bestille denne på lik linje med andre produkter. Prisen er kr 888 per år.

Fagforeningsfradrag

Når du betaler fagforeningskontingent, er noe av dette fradragsberettiget og reduserer grunnlaget for forskuddstrekk.