Pensjonistrådet er i gang

Pensjonistrådets første ordinære møte.

Torsdag 30. november hadde pensjonistrådet sitt første ordinære møte. Det var dessverre mange som ikke hadde anledning til å møte, men de som kom jobbet jevnt og trutt utover dagen. På dette møtet ble det blant annet arbeidet med pensjonistrådets handlingsplan for 2024, og nominasjon til medlemmer i sentralt pensjonistråd.