Første ledermøte i nye Utdanningsforbundet Akershus

Ledermøtet er et vedtektsfestet rådgivende organ for fylkesstyret.

Det første ledermøtet i nye Utdanningsforbundet Akershus ble avholdt i møtelokalene i C.J. Hambros plass 2D 4. september.