FYK3123 kurs for lokallagsledere, hovedtillitsvalgte, organisasjonstillitsvalgte med frikjøp og FST

Dette kurset er gjennomført

Om kurset