FYK2223 Kurs for HTV/LLL, Organisasjons-tillitsvalget og fylkesstyret