Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder.

Ledelse

Avbildet: Ottar Stordal
Ottar Stordal

Leder

Avbildet: Silje Gran Aanensen
Silje Gran Aanensen

Nestleder

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Medlem

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

Medlem

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Medlem

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Medlem

Avbildet: Anne Kirsten Lindgren Galteland
Anne Kirsten Lindgren Galteland

Medlem

Avbildet: Silje Dagmar Ibsen
Silje Dagmar Ibsen

Medlem

Avbildet: Line Margrethe Drange Neset
Line Margrethe Drange Neset

Medlem

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Medlem

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Medlem

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Medlem

Avbildet: Solveig Byremo Sund
Solveig Byremo Sund

Medlem

Avbildet: Marianne Tjørnhom
Marianne Tjørnhom

Medlem

Avbildet: Atle Oanes
Atle Oanes

1. varamedlem

Avbildet: Carina Brevik Hæstad
Carina Brevik Hæstad

2. varamedlem

Avbildet: Anne Bjertnes
Anne Bjertnes

3. varamedlem

Avbildet: Vemund Jensen
Vemund Jensen

4. varamedlem

Avbildet: Bjørg Jordal
Bjørg Jordal

5. varamedlem

Avbildet: Ingun Tønnessen Håland
Ingun Tønnessen Håland

6. varamedlem

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Kontaktperson GSK

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Kontaktperson UH

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Kontaktperson FAS

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Leder av lederråd

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

HTV KS fylke

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

HTV KS fylke

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

HTV KS fylke

Avbildet: Vemund Jensen
Vemund Jensen

HTV KS fylke

Avbildet: Atle Oanes
Atle Oanes

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Kari Kvandal
Kari Kvandal

HTV, NLA Høgskolen AS

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Bjarne Thorsen
Bjarne Thorsen

HTV, Statsforvalteren i Agder