Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder.

Ledelse

Avbildet: Ottar Stordal
Ottar Stordal

Leder

Avbildet: Silje Gran Aanensen
Silje Gran Aanensen

Nestleder

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Medlem

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

Medlem

Avbildet: Eilin Ask Dugstad
Eilin Ask Dugstad

Medlem

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Medlem

Avbildet: Anne Kirsten Galteland
Anne Kirsten Galteland

Medlem

Avbildet: Silje Ibsen
Silje Ibsen

Medlem

Avbildet: Line Margrethe Drange Neset
Line Margrethe Drange Neset

Medlem

Avbildet: Renee Røyneland
Renee Røyneland

Medlem

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Medlem

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Medlem

Avbildet: Solveig Byremo Sund
Solveig Byremo Sund

Medlem


Avbildet: Marianne Tjørnhom
Marianne Tjørnhom

1. varamedlem

Avbildet: Atle Oanes
Atle Oanes

2. varamedlem

Avbildet: Carina Brevik Hæstad
Carina Brevik Hæstad

3. varamedlem

Avbildet: Anne Bjertnes
Anne Bjertnes

4. varamedlem

Avbildet: Vemund Jensen
Vemund Jensen

5. varamedlem

Avbildet: Bjørg Jordal
Bjørg Jordal

6. varamedlem

Avbildet: Ingun Håland
Ingun Håland

7. varamedlem


Avbildet: Renee Røyneland
Renee Røyneland

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tor Anders Råbu
Tor Anders Råbu

Kontaktperson GSK

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Kontaktperson UH

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Kontaktperson FAS


Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

HTV KS fylke

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

HTV KS fylke

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

HTV KS fylke

Avbildet: Vemund Jensen
Vemund Jensen

HTV KS fylke

Avbildet: Atle Oanes
Atle Oanes

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Hege Bjarke
Hege Bjarke

HTV, Sørlandet Sykehus HF

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Hans-Jürgen Schorre
Hans-Jürgen Schorre

HTV, Den Norske Kirke

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Elin Thoresen
Elin Thoresen

HTV, NLA Høgskolen AS