Viktig å kjenne til egne rettigheter!

-Jeg meldte meg på seminaret for å få en bedre forståelse for min rettigheter og muligheter. Det er viktig å ta vare på seg selv i jobben, og jeg har ikke fått nok kunnskap om mine muligheter til å kunne bruke dem i praksis.

Ca. 60 unge medlemmer fra skole og barnehage var nylig samlet til seminar i regi av Utdanningsforbundet Agder.

Dag to av seminaret startet med «Hva skulle jeg visst før jeg begynte som lærer?» Det kom frem en rekke erfaringer som:

  • Lærerjobben kommer litt i bakhånd med alle andre oppgaver vi blir pålagt
  • Jeg bruker mye av tiden på psykososiale forhold
  • Kunne trengt mer kunnskap om avvik og avvikssystemet
  • Hva kan man gjøre når leder ikke følger opp avvik?
  • Ikke forberedt på hvor mye oppdragelse jobben innebærer
     

Vi snakket nærmere med tre av deltakerne på UNG-seminaret Lisa Kristiansen Frustøl – Klokkerstua barnehage, Dag Magne Haugland - Tvedestrand videregående skole og Anne Nicolaysen - Espira Myrahagen barnehage.

Det er viktig at det arrangeres slike kurs for oss unge. Temaene virker interessante og aktuelle. Anne trekker frem "Rettigheter og mulgiheter" og "Dilemmaer og makt i arbeidet som lærer," som spesielt interessante. 

Pensjon er også et relevant tema som angår oss alle, ikke minst grunnet det som foregår nå med barnehagestreiken. Vi skal ha lik mulighet til god pensjon uavhengig av om man jobber i privat eller kommunal barnehage eller skole.

Alle støtter både den nylig avsluttede lærerstreiken og den pågående barnehagestreiken fullt ut. Det er ikke greit å føle at man ikke blir satt pris på for den jobben man gjør. Vi er med på å utdanne framtidige samfunnsborgere, og til det kreves fagkompetanse. Som profesjon må vi få frem hvorfor utdanning er så viktig. 

Det sosiale er også viktig. Å kunne treffes på tvers, være sammen med andre fra både skole og barnehage. -Selv om vi jobber med ulike aldersgrupper, har vi mye å lære av hverandres erfaringer, sier de. Å kjenne til egne rettigheter og vite hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp, er også viktig. Det er noe vi lærer lite om i studiene.

Flere kan tenke å engasjere seg mer i en fagforeningsarbeid, og er glad for å være medlem i Utdanningsforbundet. 

Bilder fra UNGseminaret okt. 2022.pdf