Vi treng avtaler for å få slutt på gratisarbeidet

Skal lærarane klare å slutte med gratisarbeidet og oppgåvene som ikkje er ein del av lærarjobben, treng vi tydelege avtalar og tydeleg avtalepraksis, skriv Eskil Berggren.

I «Utdanningsnytt» tysdag 29. august blir alle lærarar oppfordra til å setje grenser for lærargjerninga. Oppfordringa frå dei fire tillitsvalde frå Trøndelag er sjølvsagt. Samtidig er eg overtydd om at dei fire er einige med meg i at den enkelte lærar ikkje kan ta ansvaret aleine.

Les heile artikkel i Utdanningsnytt