Tariffavtale gir rettigheter men også plikter!

Som tillitsvalgt får du innblikk i skolens virke og er med på å påvirke lærernes arbeidsvilkår!

På storkurset 15.-17. november traff vi Torun Heier Sødal og Wenche Kleiven Usterud, tillitsvalgte ved henholdsvis Stinta skole og Hisøy skole i Arendal.

 

Begge har vært tillitsvalgte i en årrekke og synes vervet som tillitsvalgt er viktig, givende og lærerikt. -Som tillitsvalgt får du innblikk i skolens virke og er med på å påvirke lærernes arbeidsvilkår. De håper å få med seg nyttig informasjon tilbake til klubben, og noe som kanskje kan bidra til å få opp medlemsengasjementet i en travel skolehverdag.

Torun understreker hvor viktig det er med profesjon – og profesjonsetikk. Det er viktig at tariffavtalen følges og at medlemmene er klar over  sine rettigheter,  men også plikter. I en stram budsjettsituasjon er det ikke til å komme forbi at noen avgjørelser kan føre til negative reaksjoner blant medlemmene, noe som kan være krevende. Det er derfor viktig med gode klubbmøter og at medlemmene er engasjerte slik at tillitsvalgt vet hva klubben mener og kan stille sterkere i drøftingsmøter.

Begge har 90 min nedsatt leseplikt for å være tillitsvalgt, og får vanligvis bruke litt av den planfestede tiden til klubbmøte hvis det gjelder drøftingssaker. Andre fagforeningssaker må tas etter skoledagens slutt.

Når det gjelder tariff, frykter begge at vi havner i ny konflikt til våren. -Det virker ikke som KS har lært noe som helst av den langvarige lærerstreiken eller er villig til å ta lærernes krav på alvor, sier de.