Støtteerklæring fra lokallagsledere i Agder

Alle fortjener en anstendig pensjon, og den kampen skal vi vinne! Ansatte i PBL-barnehager må få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre private barnehager! Stå på!

Det sier lokallagsledere i Agder som i går var samlet til kurs om årsmøteforberedelser. Hilsen sendes de som streiker på vegne av oss alle.