Stor streikemarkering i Arendal

-Nå må KS ta det ansvaret som forventes av en seriøs arbeidsgiver. Både Inger Grødem og Ottar Stordal var krystallklare i sine appeller. Streiken er nå inne i sin 13. uke.

Det var stor stemning med både appeller og musikk på tirsdagens streikearrangement. I Arendal har de eget streikeband, og de bidro til god stemning.

Sentralstyremedlem Inger Grødem Haraldsen og fylkesleder Ottar Stordal holdt appeller. Begge fokuserte på utfordringene med en arbeidsgiver som ikke tar det ansvar for forventes av en seriøs arbeidsgiver.

De berørte også begge utfordringene vi vil stå overfor ved en eventuell tvungen lønnsnemnd.

I tillegg hadde fem politikere takket ja til en invitasjon som var sendt ut til alle bystyremedlemmene. De holdt alle appeller til støtte for oss. Alle gav uttrykk for å støtte lærerne, om enn med litt ulik betoning.


Det ble også vist til et enstemmig vedtak i formannskapet i Arendal der politikerne henstiller KS til å komme tilbake til forhandlingene og gjennomføre reelle forhandlinger.