Ønsker du å ta videreutdanning?

Nå kan du søke om videreutdanning i barnehage og skole for 2024/2025. Fristen er 1. mars.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har åpnet søknadsportalen for videreutdanning for lærere og ledere i barnehage og skole. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

– Videreutdanning er sterkt etterspurt blant lærere, og er et viktig tiltak for å utvikle utdanningssektoren og for å bidra til å beholde lærere i barnehage og skole. Vi oppfordrer derfor lærere og ledere som har mulighet og lyst til å benytte seg av videreutdanningstilbudet, sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll.

Utdanningsforbundet jobber aktivt for å bidra til gode videreutdanningsordninger for lærere og ledere, og er opptatt av at det må legges til rette for videreutdanning som dekker bredden av fag- og kunnskapsområder og som når alle profesjonsutøvere.

Regjeringen har i år satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere.

Les mer om ordningen og om prioriterte områder