Møte med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Møtet foregikk på fylkeskontoret til Utdanningsforbundet Agder, og noen av sakene som ble tatt opp var kvalifiserte lærere og bemanning i barnehagen.

Utdanningsforbundet Agder hadde nylig et oppfølgingsmøte med KrF etter stortingsvalget i fjor høst.

Møtet ble gjennomført på kontoret i Skippergata, og det var fylkesleder Ottar Stordal og Tor Anders Råbu som møtte Ropstad. Flere saker ble tatt opp med Ropstad, og i stikkordsform kan nevnes:

  • Kvalifiserte lærere
  • Bemanning i barnehagen, hele åpningstida
  • Seksåringene i skolen – der Krf ønsker å innføre en «førskoleklasse».

Krf har på flere områder en politikk som samsvarer med den vi har i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har hatt et godt samarbeid med partiet, spesielt i forrige periode, hvor Hans Fredrik Grøvan satt i Utdanningskomiteen.

I inneværende periode har ikke KrF noen medlemmer i Utdanningskomiteen, men partiet har mulighet til både å stille spørsmål i spørretimen og til å komme med forslag.