Landsmøtet 2023: Nå begynner diskusjonene

Fylkesstyret har begynt debatten rundt saker til høstens landsmøte. Disse fortsetter på lokallagsårsmøtene i vinter før vi på fylkesårsmøtet i mai konkluderer på hvilke standpunkter og saker Agders delegasjon tar med seg til Lillestrøm.

Denne uken var fylkesstyret i Agder samlet til seminar. Topp av agenda var saker til landsmøtet i Lillestrøm i november.

Vi utdanner Norge
Sentralstyret har begynt arbeidet med politiske saker til landsmøtet. Det foreligger fem konkrete saker som sentralstyret ønsker å utfordre lokal- og fylkeslagene på. Hva mener vi egentlig?

Det er satt følgende titler på de fem politiske utviklingssakene:

  • Praktiseringen av frontfaget og krav/forventninger til KS og andre arbeidsgivere
  •  Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne
  • Vurdering
  • Vern av lærertittelen
  • Politiske mål på hovedorganisasjonsnivå og behov for nye tariffpolitiske virkemidler

Veien videre
På fylkesstyreseminaret ble første behandling unnagjort gjennom gruppedebatter. Nå blir det opp til lokallagsårsmøtene i februar og mars. Hvilke saker vil de behandle lokalt og hva skal lokallagene i Kristiansand, Hægebostad og Risør mene?

Fylkesstyret forventer at alle lokallagsårsmøter behandler en eller flere av sakene, så går innspillene fra lokalt hold videre til fylkesårsmøtet i mai.