Kurs i koronaens tid

Smitteøkningen vi ser nå i forbindelse med den nye varianten av covid 19 får konsekvenser for vårens kurs.

Så var vi her igjen!
Smitten har økt, og er spådd å øke i forbindelse med den nye varianten av covid 19. Like før jul fikk vi igjen strengere retningslinjer ifht at antall nærkontakter skal begrenses. Dette får igjen konsekvenser for vår skolering denne våren.

Skolering av tillitsvalgte er en av de viktigste oppgavene fylkeskontoret har, og vi mener at de beste kursene er når folk kan møtes fysisk. Vi ønsker derfor å bestrebe oss på  å gjennomføre vårens kurs fysisk – noe som har ført til følgende endringer i vårens skoleringsplan:

TV3
Kurs for nye tillitsvalgte skulle vært avholdt 26.-27. januar flyttes til 30. og 31. mars. Vi kunne valgt å gjennomføre dette digitalt, men tenker at med det trykket som er ute i sektoren ville det vært uansvarlig å ta ut våre nye tillitsvalgte til 2 dagers kurs. Det er sendt ut beskjed til alle i målgruppen, og det er satt opp nytt kurs med mulighet for å melde seg på. Frist for påmelding er 4. februar 2022.

Storkurs, kurs for alle tillitsvalgte
Dette var opprinnelig satt opp 22.-23 mars og 30.-31. mars. Skoleringsutvalget valgte å ta i bruk de siste datoene til et utsatt TV3 kurs. - Det betyr at oppsatte storkurs 22.-23. mars og 30.-31. mars går ut av skoleringsplanen.

Skoleringsutvalget ønsker likevel å arrangere skolering for alle våre tillitsvalgte i løpet av våren 2022. Da vi ikke kjenner til smittesituasjonen utover våren, har skoleringsutvalget bestemt seg for å kjøre dette som dagssamling. Det blir satt opp 2 datoer, og det vil komme oversikt over hvilke lokallag som skal delta på den enkelte datoen. Vi legger opp til 2 identiske kursdager, så alle får det samme innholdet.

Revidert skoleringsplan
Onsdag 12. januar vil det bli lagt ut ny skoleringsplan for våren 2022.  Med forbehold om at det kan forekomme endringer i takt med hvordan smittesituasjonen ser ut.

Vi beklager de ulemper det måtte få for den enkelte tillitsvalgte at vi foretar disse endringene.

Leder for skoleringsutvalget, Renee Christin Røyneland