KS ˗ det er deg det, fylkespolitiker!

Utdanningsforbundet har i dag oppfordret fylkespolitikerne i Agder til å ta ansvar som KS-medlemmer, og si ifra til KS om at organisasjonen må bidra til å finne en løsning på tariffkonflikten.

Samtidig benyttet vi anledningen til å informere KS Agder om triksing med tall og manglende regneferdigheter hos KS. 

Brev til fylkespolitikere i Agder.pdf

Flygeblad til fylkespolitikerne.pdf