Klima og miljø: Hva er utdanningen sin rolle for å skape det samfunnet vi ønsker i fremtiden?

Utdanningsforbundet skal, som en sentral samfunns- og utdanningspolitisk aktør, være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling og jobbe for en rettferdig omstilling av samfunnet.

Vi står ovenfor mange utfordringer noe som kom tydelig frem på klimakurset og klimaseminaret som Utdanningsforbundet nylig arrangerte: 

Økende sosial og økonomisk ulikhet
Klimaendringer
Tap av naturmangfold
Ressursbruk som overstiger planetens tålegrense
Demokratisk tilbakegang
Teknologiske utfordringer
Menneskerettigheter under press


Hva skjer i Norden? Visjonen er at vi skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.

På Utdanningsforbundets hjemmesider ligger det mye informasjon og konkrete råd og tips knyttet til klima og miljø.  Hvilke behov har lærere for å kunne undervise om bærekraftig utvikling? Hvordan lære bort om klima og bærekraft uten å skremme barn og ungdom, og uten å skyve alt ansvaret over på dem? I podkasten Lærerrommet, episode 23 snakker vi om temaet.

Lenke til Utdanningsforbundets side om klima og bærekraftig utvikling.