Kjenner du et medlem som kunne passe bra til å være en del av fylkesstyret i Utdanningsforbundet Agder for kommende periode?

Vi minner om at fristen for å sende forslag på navn i denne runden, går ut 17. november. Vi har fått inn noen navn, men ønsker forslag på flere.  Innspill mottas fra enkeltmedlemmer, klubber, tillitsvalgte og lokallag.

De som foreslås i denne omgang, trenger ikke være forespurt på forhånd. 

Her finner du mer informasjon samt lenka der du kan sende inn forslag på navn.