Jeg er opptatt av at alle barn og unge skal møte en forsvarlig og kvalifisert bemanning i både skole og barnehage

Jeg tror at vi raskt må gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å gjøre pedagogiske arbeid attraktivt igjen, både for å få flere unge til å søke yrkene, og at det er naturlig å bli værende i yrket.

Verv i Utdanningsforbundet
Varamedlem til fylkesstyret

Hvem er du?
Jeg er en middelaldrende mann, gift og med tre barn i barne- og ungdomsskolealder. Vi er bosatt på en gård i Evje og Hornnes kommune. Jeg har arbeidet i skoleverket hele mitt voksne liv, og er nå ansatt ved Setesdal videregående skole. Her underviser jeg for tiden i ulike samfunnsfag og idrett/kroppsøvingsfag, selv om jeg også har andre fag i kretsen. Tidligere har jeg arbeidet på en skole i Søgne, hvor jeg også har vokst opp.

Hvilke saker er du opptatt av? Hva bør være fokuset for Utdanningsforbundet fremover?
Jeg er opptatt av at alle barn og unge skal møte en forsvarlig og kvalifisert bemanning i både skole og barnehage. Jeg er opptatt av at lærere og barnehagepedagoger skal få tid og mulighet til å utføre yrket sitt.

Jeg tror at vi raskt må gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å gjøre pedagogiske arbeid attraktivt igjen, både for å få flere unge til å søke yrkene, og at det er naturlig å bli værende i yrket. Jeg har tro på en sentral lønnsdannelse, og er fortsatt skeptisk til KS som motpart. Jeg er veldig opptatt av læreres autonomi, og arbeider for at ikke lokale politiske innfall skal være avgjørende for undervisningen i kommunene.

Hva er du ellers opptatt av, ved siden av utdanningspolitikk?
I tillegg til utdanningspolitikk, så er jeg også engasjert med ulike roller i idretten. Otra IL er min lokale klubb, og jeg har tre barn som både spiller fotball og håndball i klubben. Det er derfor naturlig at jeg engasjerer meg i ulike styreverv og lederposisjoner. I tillegg driver vi en gård, som også legger beslag på en del av fritiden. Her har vi rideskole og oppstalling for en stor flokk hester. Jeg har derfor også lenge hatt en noe usunn interesse for landbrukspolitikk.

Jeg er innvalgt i kommunestyret i en periode framover, og sitter som medlem i levekårsutvalget. Her er det mulighet for betydelig innvirkning på kommunens tjenestetilbud innenfor skole og barnehage.

I tillegg er jeg noe uforvarende blitt nestleder i et lokalt parti, og i skrivende stund skriver jeg på en andre mastergrad. Denne gang er det en pedagogisk master om signaturpedagogikk i et undervisningsfag. Jeg trives godt med å studere, og har i mange år tatt ulike studer og kurs ved siden av arbeidet, fordi jeg opplever det som spennende og lærerikt.

___________

Neste gang vil du møte Marianne Tjørnhom

Tidligere har du møtt: Bjørg Jordal, Sheila Vaage Benestad, Silje Ibsen, Eskil Berggren, Line Margrethe Drange Neset, Anne Cathrine Fodstad, Anne Bjertnes, Ole Christian Bjerke.