Jeg brenner for barns rettigheter og barndommens vilkår

Vi må bidra til at barn og unge blir prioritert, og arbeide for at samfunnet vil investere i den gode barndommen og den utdannelsen som er essensiell for at vi skal opprettholde et godt og demokratisk samfunn.

Verv i Utdanningsforbundet
Fylkesstyremedlem med fullt frikjøp. Barnehagesaker, personalnemnd, skoleringsutvalg, klimakontakt og pensjonistkontakt. Nestleder i Lederråd

Hvem er du?
Jeg er engasjert og nysgjerrig. Brenner for barns rettigheter og barndommens vilkår. Jeg er opptatt av de store spørsmålene som preger den tiden vi lever i;  og tenker vi må løfte blikket og se på oss selv som del av en større sammenheng. Demokratiet er ikke gratis, og vi må ikke ta det for gitt.

Hva har du gjort før du startet i vervet?
Min vei gjennom livet har vært mangfoldig og litt utenfor hovedveiene. Jeg har mer enn 20 års ledererfaring, først og fremst som barnehagestyrer. I tillegg har jeg arbeidet som pedagogiske leder, dramalærer, barnehagekonsulent og har startet og drevet en skole for mennesker i krise.  Jeg har også drevet med teater og film.

Hvilke saker er du opptatt av? Hva bør være fokuset for Utdanningsforbundet fremover?
Vi må bidra til at barn og unge blir prioritert, og arbeide for at samfunnet vil investere i den gode barndommen og den utdannelsen som er essensiell for at vi skal opprettholde et godt og demokratisk samfunn. Vi må også løfte de store spørsmålene og bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Å jobbe for lærernes kår, både lokalt og globalt er en del av dette arbeidet.

Hva er du ellers opptatt av, ved siden av utdanningspolitikk?
På fritiden er jeg engasjert i fredsbevegelsen, menneskerettighetsarbeid og jeg er opptatt av natur og miljøvern. Jeg er glad i å reise, og da helst med tog. Som ellers i livet liker jeg å reise utenfor allfarvei, og jeg er nysgjerrig på mennesker, kultur og språk. Ti fantastiske jenter er de som betyr mest av alt for meg; mine tre døtre, som igjen til sammen har syv døtre.

_______________

Neste gang vil du møte Andreas Engebretsen

Tidligere har du møtt: Sheila Vaage Benestad, Silje Ibsen, Eskil Berggren, Line Margrethe Drange Neset, Anne Cathrine Fodstad, Anne Bjertnes, Ole Christian Bjerke.