Hvordan kan jeg som tillitsvalgt bidra til å minske konflikter?

Dette var bare ett av spørsmålene som kom frem da Utdanningsforbundet Agder i dag arrangerte TV 2 kurs for nye tillitsvalgte i private barnehager.

TV 2 er del to i kursrekken med opplæring av nye tillitsvalgte. Sentralt står opplæring i lov- og avtaleverk, profesjonsbevissthet og ikke minst, erfaringsutveksling. 

De fleste har nå vært tillitsvalgte i et drøyt halvår og har fått en del erfaringer på både godt og vondt. Flere på kurset var blant dem som ble trukket ut i PBL-streiken høsten 2022.  Erfaringer som gikk igjen var likevel at de synes det er interessant, lærerikt, spennede men også  utfordrende å være tillitsvalgt. 

Noen føler seg som både "trekkhund og vaktbikkje". Trekkhund fordi det kan være utfordrende å få opp medlemsengasjementet i en travel hverdag og få alle med.  Vaktbikkje fordi en som tillitsvalgt må passe på at avtaleverket blir fulgt. 

Andre utfordringer som ble diskutert; tidspress, bruk av plantid, pandemi, nedbemanning, sykefravær, vanskelig å få tak i vikarer, konflikter på arbeidsplassen, for å nevne noe.

Dialogduk

Mye av kurset er bygd opp rundt såkalte "dialogduker" der det blir løftet frem ulike problemstillinger deltakerne skal ta stilling til. 

Vi takker for stort engasjement og ønsker lykke til videre med den viktige jobben tillitsvalgte gjør!

Bilder fra TV 2 private barnehage 25.01.23.pdf