Hvor godt kjenner du din tariffavtale?

Vi erfarer at både tillitsvalgte og medlemmer ikke kjenner godt nok til tariffavtalen, eller at bestemmelser tolkes feil, noe som kan gå i medlemmenes disfavør. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Ta kontakt med tillitsvalgt hvis du tror noe er feil.

Denne våren vil vi blant annet fokusere på tariffavtaler, tariffavtalenes bestemmelser og om disse følges.

Vi erfarer at selv om de aller fleste har en tariffavtale, så etterleves den ikke alltid. Det kan skyldes flere forhold som at innholdet i tariffavtalen ikke er godt nok kjent, eller at avtaleteksten tolkes feil. 

Vi får mange spørsmål om tariff, men noen problemområder skiller seg ut som arbeidstid i skole og barnehage, reiser med og uten barn/elever, delt  dagsverk/kveldstillegg, overtid, arbeidsplaner og endringer av disse, ansettelser – timelønn, månedslønn-semester.

På dagens kurs for hovedtillitsvalgte (HTV) tok kontaktperson grunnskole Tor Anders Råbu og hovedtillitsvalgt Eskil Berggren opp temaet. HTV ble gitt "lekse" til neste gang som går ut på å finne ut mer om problemområder i tariffavtalene og hvordan disse kan løses. 

Andre temaer på dagens kurs var koronasituasjonen, overtallighet og barnehagedagen 15. mars.