Gratulerer med kvinnedagen!

Det er mye likestillingsarbeid å ta tak i, og det begrunner at vi markerer kvinnedagen på mange vis. Vi oppfordrer Utdanningsforbundets medlemmer til å delta i tog, seminarer og andre lokale arrangementer.

Agder henger etter på likestilling
 I dag markeres kvinnedagen, 8. mars. Til tross for svak fremgang, tar Agder ennå ikke innpå resten av landet når det gjelder likestilling. Det viser undersøkelser gjort av Statistisk Sentralbyrå. På landsbasis er det 36,6 prosent av kvinnene som jobber deltid, mens i Agder er tallet 46 prosent.

Lokale arrangement
På Agder er det en rekke lokale arrangementer på den internasjonale kvinnedagen. Undersøk hva som foregår i ditt nærmiljø og vær med å markere denne viktige dagen! 

 

Les mer på sentral hjemmeside.