God påske!

Vi ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en god påske! Fylkeskontoret vil være stengt i påskeuka. Ved hastesaker kan fylkesleder Silje Gran Aanensen kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på hjemmesida.