Flere barnehagelærere og lønnspolitisk offensiv for lærere i skolen

Dette er to av satsingsområdene som fylkesstyret i Utdanningsforbundet Agder nylig vedtok for perioden 2022-2023. Retningslinjene sier også noe om målsetting, hva/hvordan, når/hvor og hvem som har ansvaret for oppfølging.

Retningslinjene er basert på Utdanningsforbundets fire sentrale satsingsområder "Vi utdanner Norge":

 • God utdanning og en sterk profesjon
  • Strategisk satsing:
   • Styring av utdanningssektoren
 • Styring, ledelse og partssamarbeid
  • Strategisk satsing:
   • Flere barnehagelærere og økt bemanning i barnehagen
 • Lønn, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
  • Strategisk satsing:
   • Lønnspolitisk offensiv for lærere i skolen
   • Trygge og helsefremmende arbeidsplasser
 • Organisasjon i utvikling

Her kan du lese hele dokumentet:

Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Agder 2022-23, endelig.pdf