Brenner du for klima og miljø?

Er du i så fall interessert i å være med i ei arbeidsgruppe på fylkesnivå som arbeider med dette temaet?

Vi ønsker å utvide arbeidsgruppa med medlemmer ute i lokallagene, også fra den enkelte arbeidsplass.  Det eneste kravet for å melde deg, er at du er interessert i tema og kan tenke deg å bidra i ei slik arbeidsgruppe.

Per i dag er vi fire stykker i gruppa, og vi har møter ca. to ganger i halvåret. I tillegg kommer noen nettverkssamlinger med tilsvarende grupper i andre fylkeslag. Noen møter er på Teams, andre på fylkeskontoret i Kristiansand. Du vil få dekket reise og eventuelt frikjøp.

Spørsmål vi jobber med:

  • Hvordan kan vi arbeide lokalt med bærekraftig utvikling?
  • Hvordan nå ut med informasjon til tillitsvalgte og medlemmer?
  • Hvordan kan vi som profesjon jobbe for at alle barn og elever tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling?
  •  Hvordan kan Utdanningsforbundets tillitsvalgte arbeide for å sette fokus på bærekraftig utvikling i arbeidslivet?

Mer informasjon og søknadsfrist:

Plakat rev2 Klima og bærekraftig utvikling (002).pdf

Blir du det neste medlemmet i arbeidsgruppa?