-Jeg synes det er viktig å engasjere seg slik at man kan gjøre en forskjell!

Dette sa Lisa Kristiansen Frustøl, en av våre unge medlemmer som deltok på UNG-seminaret i slutten av oktober. Les hva hun synes om seminaret og synspunkter om både den avsluttede lærerstreiken og den pågående streiken i PBL.

Lisa, som var en av dem vi snakket nærmere med, var nyutdannet for tre år siden, og begynte da å jobbe i barnehage der hun trives godt. Dette er hva hun fortalte: 

Hvorfor meldte du deg på?

Jeg meldte meg på seminaret for å få en bedre forståelse  av mine rettigheter og muligheter.  Jeg synes det er viktig  å ta vare på seg selv i jobben, og jeg har ikke fått nok kunnskap om hvordan bruke mine kunnskaper, muligheter og rettigheter i praksis. Det har vært for generelt, og jeg har ikke fått god nok forståelse  for hva som gjelder eller ikke.  Synes det er viktig  å kunne  mye om de temaene  som er blitt snakket om på seminaret,  for at en skal ha det bra på jobb.

Hva har så langt vært mest interessant?

- Synes det har vært bra å få høre om hvor man finner informasjon om rettigheter og muligheter en har som arbeidstaker, spesielt i forhold til arbeidsgiver.  Tema har blitt  belyst på en konkret og enkel måte. 

Kunne du tenke deg å engasjere deg i fagforeningsarbeid?

- Jeg synes absolutt  det er viktig  at  barnehagelærere og lærere har en plattform  hvor de kan engasjere  seg, og jeg synes det er viktig  å engasjere seg slik at man kan utgjøre en forskjell. Jeg kan absolutt tenke å engasjere meg mer etterhvert, sier hun.

Tanker om streiken? Både lærerstreiken og den pågående streiken nå i PBL-barnehagen.

Synes det helt uakseptabelt  at lærere aldri blir tatt på alvor, og at vi skal komme ut gang  på gang,  som tapere.  Tvungen lønnsnemnd  gjorde at jeg mister tilliten til staten, som bare utsetter et problem. Vi roper om hjelp gang på gang.  Når skal  vi bli hørt?  Vi jobber med barn og unge som en gang skal overta for oss. 

 Vi får høre at vi gjør en utrolig viktig  jobb for samfunnet ved å utdanne kommende generasjoner. Men når vi roper om hjelp om ting som ikke fungerer, så får vi en følelse av at de bare ler av  oss.  At jobben vi gjør ikke er så viktig likevel, siden de ikke prioriterer oss, gang på gang, avslutter hun.

 

Vi ønsker Lisa lykke til videre og takker for at hun stilte opp!