-Har vi et ytringsklima som gjør det OK å stille spørsmål?

Dette var bare et eksempel på mange spørsmål professor og filosof Einar Øverenget stilte på storkurset som nylig gikk av stabelen for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder.

-Enhver god håndverker må forstå sitt materiale!

Hva slags egenskaper kreves for å jobbe med mennesker?, spurte Øverenget. Ethvert individ har egenverdi og er uerstattbar. Det å være menneske innebærer å stå i relasjon til andre. Ethvert individ har evnen, retten og plikten til å styre seg selv. Det du gjør er du ansvarlig for. I møte med andre, kan du bli påvirket til å handle på tvers av egne verdier. 

Offentlighetsprinsippet står sterkt i Norge. I de lukkede rom kan det lett utvikle seg uheldig praksis, noe vi har hatt en rekke eksempler på den senere tid som pendlerbolig for stortingspolitikere. Vi gjør klokt i å spørre oss: hva hvis dette ble alment kjent? Vi må etterspørre begrunnelser, også hvis noe unntas offentlighet, og vi må være på vakt mot egne begrunnelser! Dette er bare noe Øverenget var innom i de to timene han hadde til rådgihet til å snakke om "Dilemmaer i rollen som tillitsvalgt for lærerprofesjonen."

Les mer og se flere bilder fra storkurset. Storkurs 15.pdf