Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Torhild Andersen
Anne Torhild Andersen

Leder

Avbildet: Merete Aasemoen Aardal
Merete Aasemoen Aardal

Nestleder

Avbildet: Lars Helge Kjøl
Lars Helge Kjøl

Medlem

Avbildet: Thomas Ruenes
Thomas Ruenes

Medlem


Avbildet: Janne Finsådal
Janne Finsådal

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tora Gautefald
Tora Gautefald

Kontaktperson GSK

Avbildet: Anne Marie Robstad Hagen
Anne Marie Robstad Hagen

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Merete Aasemoen Aardal
Merete Aasemoen Aardal

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten