Ny forsikringsavtale for pensjonister

Publisert: Publisert: 23.10.2017

 Forsikringspakken inneholder:

 

Innboforsikring

Like gode vilkår som tidligere

Reiseforsikring

Like gode vilkår som tidligereFordel: ekstra god pakkepris

Ulykkesforsikring

Fordel: ulykkesforsikring uten opphørsalder og erstatning fra 1% invaliditet.

Tilgang til døgnåpen helsetelefon.

Fordel: ekstra trygghet i hverdagen

 

Innbo og reiseforsikringen er de samme gode forsikringene som tilbys alle medlemmer.

Ulykkesforsikringen varer livet ut, tidligere har denne stoppet ved 75 år. Å ikke ha aldersbegrensning på ulykke er unikt i Norge, det gjør dette til en svært god medlemsfordel. 

I tillegg dekker forsikringen ulykkesskader helt fra 1 % invaliditet.

 

Vi ønsker å sette pris på livslangt medlemskap, ved å gi våre eldre medlemmer en ekstra trygghet i hverdagen. Vi har derfor inkludert tilgang til døgnåpen helsetelefon, hvor de kan ringe og få hjelp med sine helsespørsmål.

Lurer man på om man bør gå til lege eller ikke, kan helsetelefonens leger og sykepleiere  hjelpe med å avgjøre dette. I tillegg kan de i enkelte tilfeller henvise eller skrive ut enkle resepter.

 

Forsikringsdokumentene vil ha større skrift og bli tilsendt i posten.

 

Pris:

70+ en person:                2400 kroner

70+ familie                       3000 kroner

 

Alle som er 70 år eller eldre og har Grunnforsikring eller ulykkesforsikring, samt innbo- og reiseforsikring vil automatisk bli flyttet over til den nye forsikringspakken per 01.01.2018

Disse vil få et informasjonsbrev i posten i løpet av uke 43.

 

Den nye forsikringen vil også bli informert om i Utdanning og Forbundsnytt i november.

 

Ønsker dere mer informasjon, kan dere lese vedlagte forsikringsbevis og vilkår.

Se også vedlegget nyheter og endringer for informasjon om hvilke andre endringer som er gjort i forsikringsvilkårene fra 2018.

 

Fra 2018 øker prisen på reiseforsikring for medlemmer over 70 år.

Prisen for medlemmer under 70 år vil være som før.

Reiseforsikringen for medlemmer over 70 år vil fra 2018 koste kroner 1128 for en person og kroner 1944 for familie. Prisøkningen kan synes stor, men våre medlemmer har fortsatt svært gode priser i forhold til resten av markedet. Prisøkningen har vært nødvendig på grunn av store skadeutbetalinger grunnet sykdom på reise i denne aldersgruppen.

I forsikringspakke 70+ har vi, på grunn av sammensetningen av produkter, klart å holde prisen lavere enn hvis man kjøper disse som et enkeltprodukter.

 

Kontakt Miriam Sandem på tlf 92204447 hvis dere har spørsmål knyttet til dette.