Styre og hovedtillitsvalgte

Valle

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Frøydis Henriksen Junge

Leder
profileicon

Andreas Bjørgum Forde

Nestleder
profileicon

Caroline Rysstad

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Arild Aabø

Medlem
profileicon

Kristine Kleiveland

Medlem
profileicon

Else Margit Tveit

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Silje Irén Gundersen

1. Varamedlem
profileicon

June Salte Thorsen

1. Varamedlem
profileicon

Sidsel Bangtvedt

2. Varamedlem
profileicon

Sidsel Bangtvedt

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Sigbjørg Næss

HTV-KS-K