Utdanningsforbundet Lyngdal

Illustration for Utdanningsforbundet Lyngdal Organization

Kontakt

Postboks 100, 4575 LYNGDAL
Send e-post

Ledelse

profileicon

Grethe Stulien Lauen

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter

Halvårsplan våren 2018: Tirsdag 30/1 Styremøte Tirsdag 27/2 Styremøte Tirsdag 6/3 Medlemsmøte sm. m. Audnedal kl 19 Kvås Torsdag 22/3 Årsmøte Tirsdag 17/4 Styremøte Mandag 4/6 Styremøte m/etterfølgende sommeravslutning

Medlemsmøte

MEDLEMSMØTE Lyngdal og Audnedal, 6/3-18 Kvåstunet I disse kommunesammenslåingstider fant styret i UDF Lyngdal at det ville være aktuelt med et medlemsmøte sammen med UDF Audnedal, siden disse to kommunene etter planen skal slås sammen til en kommune fra januar 2020. Som tenkt, så gjort; det er fornuftig å være litt i forkant! Og tirsdag 6. mars 2018 ble vi altså invitert til fellesmøte på Kvåstunet konferansesenter. Vi forsamlet oss i gymsalen, og her ble vi ønsket velkommen av Tordis A Blørstad, leder i UDF Lyngdal. Det startet med foredrag av prosjektleder Ann Karin Fuglestad. Temaet hennes var en redegjørelse om sammenslåingsprosessen Lyngdal/Audnedal. Navnet på den nye kommunen skal bli LYNGDAL, men i "ventetiden" fram til da snakker man gjerne om "Nye Lyngdal". Fuglestad ble prosjektleder for en fellesnemd fra 1/8-17, og hun skal etter planen arbeide med dette ut 2019. I et interessant, nyttig og godt strukturert foredrag orienterte hun om dette viktige arbeidet. Lyngdal og Audnedal er forøvrig to kommuner i vår region som FRIVILLIG slår seg sammen! Det er svært mye som skal på plass og må avklares! Og det er mange involverte "parter" som både skal uttale seg og være med både i prosessen og i sluttproduktet. Den nye kommunen vil få opp i mot 11000 innbyggere, med ca 1000 kommuneansatte. Det blir altså en stor "bedrift"! Hovedformålet med prosjektet formulerte hun i tre punkter: 1) En livskraftig og attraktiv kommune 2) Sikre og videreutvikle kvalitet i all kommunal tjeneste 3) En økonomisk solid kommune Fellesnemda skal altså forberede og gjennomføre arbeidet med å "bygge ny kommune". Hun viste på skjerm strukturen i prosjektorganiseringen. Det skjer på to hovedplan: Administrativt og politisk. Hun nevnte f eks at forslag til nytt kommunevåpen legges ut som en konkurranse. Beste forslag blir premiert. (Men det er forutsatt at våpenskjoldet skal ha samme form som nå, og at bakgrunnen skal være grønn). Det er viktig med informasjon til innbyggerne. En brosjyre er allerede utarbeidet og distribuert til husstandene. Videre er det laget en informasjonsfilm som går som "forfilm" på kino. Det administrative deles inn i underpunkter: * Digitalisering, IKT og arkiv, utreding av systemer * Administrativ organisering og tjenesteutvikling. Herunder finner vi f eks barnehage og skole som er aktuelt for vår del * Arbeidsgivepolitikk og avtaler * Ansatte - hva skjer med "min jobb"? Her var hun tydelig på at ingen skal bli sagt opp, men det kan bli endringer. Ingen skole eller barnehage skal legges ned eller slås sammen. Det skal heller ikke bli endringer i lønns- og arbeidsvilkår. (Det kan nevnes at det kan være nyttig å gå inn på kommunenes hjemmesider for mer informasjon). Hun forsøkte til slutt å oppsummere ved å peke på: Ny kommune betyr nye muligheter, nye utfordringer, nye oppgaver, nye relasjoner! Det må arbeides med "kulturen" i nåværende kommuner - i vid forstand. For når to skal leke sammen er det viktig med dialog for felles plattform. Begge parter må nok både "gi og ta" for at klimaet skal bli godt. Hun nevnte fire honnør-ord for dette: Fornye - Forbedre - Forenkle - Forene! - Etter foredraget gikk vi bort i spiseavdelingen og fikk servert en meget god middag! Det var buffe, med varierte retter. Og selvfølgelig dessertbord med kaffe. Da gikk forbrødringen og forsøstringen godt, slik det skal blant gode naboer. Musikerparet Margot og Kaldo Kiis (organister i Lyngdal) underholdt under middagen med musikk, både klaver, sang og trombone! Styret for UDF Lyngdal skal ha honnør for arrangement av felles medlemsmøte! Det kan bety mye for fortsettelsen! TAKK!

Kurs og møter