Styre og hovedtillitsvalgte

Lindesnes

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anita Tronstad

Leder
profileicon

Sigmund Tveiten

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Berit Andreassen

Medlem
profileicon

Bjørg Karen Berrefjord

Medlem
profileicon

Kjetil Ihme

Medlem
profileicon

Mari Ur Løvaas

Medlem
profileicon

Gro Gjerdahl Madsen

Medlem
profileicon

Inger Johanne Tånevik

Medlem
profileicon

Sigmund Tveiten

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Tonje Langeland Kristiansen

1. Varamedlem
profileicon

Silje Gran Aanensen

2. Varamedlem
profileicon

Per Anders B. Gogstad

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Anne Bjertnes

HTV-KS-K
profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Barnehager AS
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør