Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anita Tronstad
Anita Tronstad

Leder

Avbildet: Sigmund Tveiten
Sigmund Tveiten

Nestleder

Avbildet: Berit Andreassen
Berit Andreassen

Medlem

Avbildet: Anne Bjertnes
Anne Bjertnes

Medlem

Avbildet: Morten Bundgård
Morten Bundgård

Medlem

Avbildet: Tonje Langeland Kristiansen
Tonje Langeland Kristiansen

Medlem

Avbildet: Mari Ur Løvaas
Mari Ur Løvaas

Medlem

Avbildet: Erling Torvund
Erling Torvund

Medlem

Avbildet: Sigmund Tveiten
Sigmund Tveiten

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Silje Gran Aanensen
Silje Gran Aanensen

1. varamedlem

Avbildet: Per Anders B. Gogstad
Per Anders B. Gogstad

2. varamedlem

Avbildet: Kjetil Ihme
Kjetil Ihme

3. varamedlem


Avbildet: Anne-Britt L Salvesen
Anne-Britt L Salvesen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Morten Stave Gabrielsen
Morten Stave Gabrielsen

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Anne Bjertnes
Anne Bjertnes

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet