Politisk debatt 3. september 2019 på Mandal Videregående skole om barnehage- og skolepolitikk.

Johannes Strømberg og Britney Røyland fra BU innledet, og stilte spørsmål om temaer som de mente var viktige for barn og unges trivsel, helse og skolehverdag. De spurte hvordan politikerne ville jobbe med barn- og unges psykisk helse, om de ville prioritere å sette inn flere yrkesgrupper i skolen, helsesykepleiere osv. De ønsket også svar på hva politikerne mente om leksefri skole, og tilbud om et gratis skolemåltid til alle.

Debatten videre ble ledet av nestleder i Utdanningsforbundet Agder, Silje Gran Aanensen. Hun stilte spørsmål om hva politikerne tenkte om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene, og forklarte at Utdanningsforbundet er tydelig på at den må gjelde hele barnehagens åpningstid. De fikk også spørsmål om fordelingen av kommunale og private barnehager i ny kommune. Det blir 9 kommunale, 16 private og 4 familiebarnehager.

Det ble vider stilt spørsmål om hvordan politikerne tenker de skal finansiere det de lover; gratis SFO-tilbud til alle elever i 1. klasse, et gratis skolemåltid og midler til tidlig innsats osv. Politikerne lover mye, men ikke alle har et klart svar på hvordan de skal finansiere tilbudet. Politikerne hadde forberedt et sluttinnlegg på 2 min hver, men det ble det dessverre ikke tid til.

Vi inviterer til ny debatt om ca. et år.

 

Publisert: Publisert: 11.09.2019