Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lill Iren Galdal Evensen
Lill Iren Galdal Evensen

Leder

Avbildet: Dag Reidar Fredriksen
Dag Reidar Fredriksen

Nestleder

Avbildet: Charlotte Finkenhagen
Charlotte Finkenhagen

Medlem

Avbildet: Kjell Olaf Halland
Kjell Olaf Halland

Medlem

Avbildet: Anne Brit Nyvoll Kristiansen
Anne Brit Nyvoll Kristiansen

Medlem

Avbildet: Lene Louise Orre
Lene Louise Orre

Medlem

Avbildet: Fride Handelsby Strand
Fride Handelsby Strand

Medlem

Avbildet: Fride Handelsby Strand
Fride Handelsby Strand

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Tone Brækken
Tone Brækken

1. varamedlem

Avbildet: Miriam Netland
Miriam Netland

2. varamedlem


Avbildet: Lill Iren Galdal Evensen
Lill Iren Galdal Evensen

HTV KS kommune