Årsmøte for Utdanningsforbundet Kvinesdal - 5. april 2022

Publisert: 10.01.2022

Utdanningsforbundet Kvinesdal inviterer til årsmøte tirsdag 5. april

Innkalling og påmelding
Årsmøtet blir arrangert tirsdag 5. april, fra kl. 18:30 til 20:30. Innkalling med informasjon om påmelding til årsmøtet sendes til alle medlemmer på e-post, med lenke til vår nettside. Vi håper å kunne gjennomføre fysisk årsmøte ved Flekkefjord vgs. studiested Kvinesdal, med servering av mat etter årsmøtet.

Sakspapirer og protokoll fra årsmøtet
Sakspapirene blir sendt ut i henhold til vedtektene, to uker før årsmøtet. Papirene fra årsmøtet legges ut her. 

Send inn saker og resolusjoner
Vi håper å få inn mange gode saker fra klubbene og ber klubbene om å holde møter hvor aktuelle saker kan diskuteres. Har ikke arbeidsplassen tillitsvalgt, bør medlemmene allikevel sette av tid til dette, og det er fint om dere kan utpeke en kontaktperson som kan ta ansvar for videresending. Vi ber om at dere bruker vedlagt skjema ved innsending av saker.

Kandidater til lokallagsstyret
For å få et mest mulig sammensatt og engasjert lokallagsstyre er valgkomiteen avhengige av å få mange gode innspill til kandidater. Frist for innspill til valgkomiteen er 1. mars (se vedlegg). 

På vegne av lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Kvinesdal

Lill Iren Evensen, lokallagsleder