Styre og hovedtillitsvalgte

Kristiansand

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Karianne Sørtveit

Leder
profileicon

Carina Brevik Hæstad

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Torgeir Hortemo Hareland

Medlem
profileicon

Marianne Homestad

Medlem
profileicon

Kjersti Langseth

Medlem
profileicon

Kristian Espedal Larsen

Medlem
profileicon

Tore Mydland

Medlem
profileicon

Trine Sæther

Medlem
profileicon

Britt Elisabeth Taule

Medlem
profileicon

Inge Tysil

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Inger Marie Hals

1. Varamedlem
profileicon

Kari Robstad Grindland

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jenny T. Bauge Echholt

HTV-KS-K
profileicon

Torgeir Hortemo Hareland

HTV-KS-K
profileicon

Ingun Håland

HTV-KS-K
profileicon

Kristian Espedal Larsen

HTV-KS-K
profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Barnehager AS
profileicon

Cathrine Krogstad Hansen

HTV, Fylkesmannen i Agder
profileicon

Olaug Marie Myklebust

HTV, Statped Sørøst
profileicon

Inger-Lisa Møen

HTV, NLA Høgskolen AS
profileicon

Anne Kari Slettan

HTV, Universitetet i Agder (UiA)
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør