Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Karianne Sørtveit
Karianne Sørtveit

Leder

Avbildet: Carina Brevik Hæstad
Carina Brevik Hæstad

Nestleder

Avbildet: Anne Caroline Bakken
Anne Caroline Bakken

Medlem

Avbildet: Torgeir Årestad Hortemo Hareland
Torgeir Årestad Hortemo Hareland

Medlem

Avbildet: Marianne Homestad
Marianne Homestad

Medlem

Avbildet: Kjersti Langseth
Kjersti Langseth

Medlem

Avbildet: Kristian Espedal Larsen
Kristian Espedal Larsen

Medlem

Avbildet: Tore Mydland
Tore Mydland

Medlem

Avbildet: Trine Sæther
Trine Sæther

Medlem

Avbildet: Britt Elisabeth Taule
Britt Elisabeth Taule

Medlem

Avbildet: Inge Tysil
Inge Tysil

Medlem


Avbildet: Inger Marie Hals
Inger Marie Hals

1. varamedlem

Avbildet: Kari Robstad Grindland
Kari Robstad Grindland

2. varamedlem

Avbildet: Sigve Mathisen
Sigve Mathisen

3. varamedlem


Avbildet: Jenny Echholt
Jenny Echholt

HTV KS kommune

Avbildet: Torgeir Årestad Hortemo Hareland
Torgeir Årestad Hortemo Hareland

HTV KS kommune

Avbildet: Ingun Håland
Ingun Håland

HTV KS kommune

Avbildet: Kristian Espedal Larsen
Kristian Espedal Larsen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet