ATV seminar

Du kalles herved inn til ATV-seminar, som en del av opplæringen av tillitsvalgte. Vi har valgt å korte ned varigheten på seminaret etter tilbakemeldinger fra flere tillitsvalgte.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 18. nov. kl. 08:00 - fredag 19. nov. kl. 15:00

Mandal Hotell

Sandskargata 33, 4515 MANDAL

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

08.11.2021

Praktisk ansvarlig

Karianne Sørtveit
E-post: leder.kristiansand@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4797668689

Faglig ansvarlig

Karianne Sørtveit
E-post: leder.kristiansand@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4797668689

Du kalles herved inn til ATV-seminar, som en del av opplæringen av tillitsvalgte. Vi har valgt å korte ned varigheten på seminaret etter tilbakemeldinger fra flere tillitsvalgte.

Permisjon:Vi viser til hovedavtalen i KS del B §3-6, hovedavtalen i PBL §5.2 b), hovedavtalen i Oslo §16 e), hovedavtalen i Spekter §52 c), landsoverenskomstene i Virke: Tillegg til hovedavtalen kap.3, pkt. 3.2, hovedavtalen i staten §39, hovedavtalen i FUS §5-2 b) og hovedavtalen i KA del B §9-3 h)som gir deg rett til permisjon med lønn for å delta.

Vi vil i løpet av seminaret ha økter felles, og delt i barnehage og skole. Ta med PC/nettbrett. 

Foreløpig oversikt over tema ser du under. *Det kan forekomme endringer og detaljert oversikt kommer når det nærmer seg. 

Felles tema:

 • Verneombud vs. tillitsvalgt, rolleavklaring, ansvarsfordeling og bruk av avvik
 • Vold og trusler
 • Permisjonsreglement i Kristiansand kommune (ikke private barnehager)
 • Personalsaksarbeid - hva er din rolle? 
 • Aktuelle saker fra organisasjonen

Skole:

 • Permisjonsreglement i Kristiansand kommune
 • Arbeidsplan i skolen.
 • Konflikthåndteringsrutine i kommunen
 • Åpen post - innspill fra skolene 
 • Rutine for klage på lærer fra foreldre og foresatte
 • Delt dagsverk

Barnehage:

 • Forskjøvet arbeidstid
 •  Medbestemmelse 
 • Vikarer for pedagogiske ledere 
 • Godt og trygt barnehagemiljø - hvordan er praksis?
 • Lovverk for avspasering jul- og nyttårsaften 
 • Åpen post - saker fra barnehagene