Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anine Grøtteland Jakobsen Vatne
Anine Grøtteland Jakobsen Vatne

Leder

Avbildet: Helene Follesøy
Helene Follesøy

Medlem

Avbildet: May Sissel Rossevatn
May Sissel Rossevatn

Medlem


Avbildet: May Sissel Rossevatn
May Sissel Rossevatn

HTV KS kommune