Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jorunn Olsen
Jorunn Olsen

Leder

Avbildet: Anne Lise Skjæveland
Anne Lise Skjæveland

Nestleder

Avbildet: Kenneth Gundersen
Kenneth Gundersen

Medlem

Avbildet: Thor Olav Lauvrak
Thor Olav Lauvrak

Medlem

Avbildet: Ove Erik Mjølhus
Ove Erik Mjølhus

Medlem

Avbildet: Marit Moseng
Marit Moseng

Medlem

Avbildet: Wencke Brit Øistensen
Wencke Brit Øistensen

Medlem

Avbildet: Linn Marita Thors
Linn Marita Thors

1. varamedlem

Avbildet: Jorunn Olsen
Jorunn Olsen

HTV KS kommune