Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ole Christian Bjerke
Ole Christian Bjerke

Leder

Avbildet: Kristin Rydland
Kristin Rydland

1. nestleder

Avbildet: Hanne Aasen
Hanne Aasen

Medlem

Avbildet: Maria Klungland
Maria Klungland

Medlem

Avbildet: Inge Ibsgaard Munksgaard
Inge Ibsgaard Munksgaard

Medlem

Avbildet: Susanne Mål Netland
Susanne Mål Netland

Medlem

Avbildet: Ingunn Senum
Ingunn Senum

Medlem


Avbildet: Trygve Vinningland
Trygve Vinningland

1. varamedlem

Avbildet: Ingunn Ersdal
Ingunn Ersdal

3. varamedlem


Avbildet: Ole Christian Bjerke
Ole Christian Bjerke

HTV KS kommune