Styre og hovedtillitsvalgte

Arendal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Geir Helge Lindgren

Leder
profileicon

Anniken Myrnes

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Morten Landstad Guttormsen

Medlem
profileicon

Katrine de Lange Hopen

Medlem
profileicon

Anne Mette Hovd

Medlem
profileicon

Glenn Johansson

Medlem
profileicon

Linda Kraft

Medlem
profileicon

Odd-Helge Widding

Medlem
profileicon

Anniken Myrnes

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Gro-Marit Øia

1. Varamedlem
profileicon

Knut Oksholm

2. Varamedlem
profileicon

Ole Henrik Heidenberg

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Odd-Helge Widding

HTV-KS-K
profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Myraskogen AS
profileicon

Cathrine Krogstad Hansen

HTV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør