Styremøte og sommeravslutning i pensjonistklubbens styre

Arendal

Fredag 7. juni var styret samlet hos leder Stein til siste styremøte dette semesteret. Vi evaluerte vårens møter og fullførte høstens møteplan.

Publisert: 13.06.2019

Styret konstituerte seg: Leder Stein Torgersen, nestleder Kjell V. Andersen, kasserer og turarrangør Arnt William Olsen, sekretær Nina Saxlund, ressursperson Eilert Skjævestad, prsjef og fotograf Inger Johanne Kjøl, vara Signe Møgster.

Trine Horgen forlater styret etter åtte års flott innsats som sekretær. Etter møtet serverte Stein nydelig suppe, brød, kaffe og kake. Pensjonistene i Utdanningsforbundet Arendal, kan glede seg til nytt høstsemester med nye møter med interessante temaet. Følg med på e-posten din! Hjertelig velkommen!

God sommer!