Invitasjon til møte om Profesjonsetikk 3. desember Oppdatert! Påmelding snarest!

Arendal

Tirsdag 3. desember kommer Frøydis Oma Ohnstad for å snakke om viktigheten av å utvikle etisk kompetanse i møte med barn og unge. Vi som lærere må kunne identifisere etiske spørsmål, analysere spørsmålene og ha anledning til å diskutere dem med hverandre. * Alle deltakere bør ta med egen pc. *

Publisert: 08.11.2019

Lærerprofesjonens etiske plattform begynner slik:
Vi er én profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole.
Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med.
 
Lærere i barnehage og skole stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og de må ta en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. For å utvikle etisk kompetanse må praktiserende lærere både kunne identifisere etiske spørsmål, analysere spørsmålene og ha anledning til å diskutere dem med hverandre.
 
Denne kvelden kommer Frøydis Oma Ohnstad, en av Norges fremste på læreres profesjonsetikk. Hun vil snakke generelt om profesjonetikk og spesielt om nettressursen som gir deg mulighet til å trene opp din etiske bevissthet.

* Alle deltakere bør ta med egen pc. *

Møtet er åpent for alle interesserte!
 
Sted:     Tyholmen hotell
Dato:     Tirsdag 3. desember 2019
Tid:        18.00 - 20.30
 
Påmelding snarest til:
post@ufar.no / SMS: 950 56 339
Enkel bevertning
Arr: Utdanningsforbundet Arendal