TV4 - Tillitsvalgtskolering del 4 4. april 2024

Registrering fra kl 08:30

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 04. april kl. 09:00 - 15:00

Scandic Sørlandet

Travparkveien 14, 4636 KRISTIANSAND S

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

14.03.2024

Praktisk ansvarlig

Anette Vere
E-post: [email protected]
Telefon: 95102309

Faglig ansvarlig

Line Margrethe Drange Neset
E-post: [email protected]
Telefon: 90121677

Målgruppe: Nye tillitsvalgte

Målsetting: 

Grunnopplæringen skal gi nødvendig basiskompetanse til alle arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet, tilpasset tariffområde og uavhengig av lokale forhold.
Gjennom grunnskoleringen skal de arbeidsplasstillitsvalgte:
Bli trygge i rollen og motiveres til innsats
Kunne utøve medbestemmelse på arbeidsplassen
Få innsikt i lover, avtaler, Utdanningsforbundets politikk og andre forhold som danner rammene for tillitsvalgtarbeidet
Bli kjent med Utdanningsforbundets politikk og være bevisst handlingsrommet som tillitsvalgt
Bli i stand til å arbeide strategisk for Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes interesser
Forstå hva det betyr at Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og hvordan profesjonsfaglig argumentasjon kan brukes
Kunne lede klubben og engasjere medlemmene
Kunne kommuniserer godt i møte med andre
Kunne jobbe for medlemsvekst
De tillitsvalgte skal i tillegg til opplæringen også få verktøy og støtte til det praktiske arbeidet.
I TV4 er hovedvekten  lagt på læring gjennom erfaringsdeling. For TV4 gjelder følgende mål:
Deltakerne skal lære gjennom å dele erfaringer om utfordringer de har møtt som arbeidsplasstillitsvalgte knyttet til medbestemmelse, profesjon og klubbarbeid.
Deltakerne skal få innsikt i hvordan de kan jobbe strategisk i klubben og bruke en årsplan.
I tillegg tar kurset opp hvordan internasjonale utviklingstrekk påvirker nasjonal og lokal politikk.